On Eagle's Wings is een kleine, Evangelische gemeente in Kerkrade.

Wij vieren de Shabbath en komen iedere zaterdagochtend samen,

van 10:15u tot 12:00u, u bent van harte welkom bij de dienst.

We ontbijten samen om 10.15 uur als aanvang van de dienst, iedereen neemt zijn eigen ontbijt mee.

Na de dienst drinken we met z'n allen koffie en thee.

 

 

 Een aantal jaren geleden zijn wij ons bewust geworden van een diepe verbondenheid met het volk Israël, als Verbondsvolk. Hieruit resulteerde dat we ons beseffen wat deze Verbonden en Gods feesten inhouden en daarom zijn wij bezig de Joodse feestdagen te bestuderen en te ontdekken wat zij voor ons betekenen, bijvoorbeeld Pesach, Wekenfeest (Pinksteren), Soekot (Loofhuttenfeest), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Chanoeka (feest van het licht).

Sinds kort zoeken wij ook naar verbinding met Messiaanse gemeenten in de omgeving.

 

 
 
 
 
Adres:
Vereningsgebouw Heidsjer Tref
Patronaatstraat 19
6466 HR  Kerkrade